Artykuły

Emeryci i renciści w Polsce w latach 2006-2010

27.03.2011
Opracowanie zawiera informacje o przeciętnej liczbie emerytów i rencistów w Polsce, otrzymujących świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Uwzględniono w nim dane ogólnopolskie. Analizie poddano również szczegółowe dane dla województw. Statystyki obejmują lata 2006-2010. W pierwszej części publikacji przedstawiono zbiorcze dane dotyczące emerytów i rencistów. W kolejnej części publikacji osobnej analizie poddano dwie grupy świadczeniobiorców. Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z artykułem na temat pracujących emerytów.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Przeciętna liczba emerytów i rencistów w poszczególnych województwach w latach 2006-2010 (tys.)
Tabela 2. Przeciętna liczba emerytów w poszczególnych województwach w latach 2006-2010 (tys.)
Tabela 3. Przeciętna liczba rencistów w poszczególnych województwach w latach 2006-2010 (tys.)

Wykres 1. Przeciętna liczba emerytów i rencistów w poszczególnych województwach w 2010 roku (tys.)
Wykres 2. Przeciętna liczba emerytów w poszczególnych województwach w 2010 roku (tys.)
Wykres 3. Przeciętna liczba rencistów w poszczególnych województwach w 2010 roku (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij