Artykuły

Emeryci i renciści w Polsce w 2013 roku

23.12.2013
Opracowanie przedstawia informacje dotyczące polskich rencistów otrzymujących świadczenie z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytów. Pokazano, ile jest takich osób nad Wisłą oraz jaki jest w tym gronie odsetek kobiet i mężczyzn. Publikacja zawiera również dane na temat wysokości świadczeń emerytalno-rentowych – zaprezentowano, jaki odsetek Polaków pobiera rentę i emeryturę w różnych przedziałach kwotowych.
Prezentowane dane to najnowsze informacje dotyczące polskich rent i emerytur – odnotowano je w marcu 2013 roku, po najnowszej waloryzacji.

Na opracowanie składa się 8 wykresów:

Wykres 1. Polacy pobierający świadczenia emerytalno-rentowe ze względu na rodzaj świadczenia w 2013 roku (%)
Wykres 2. Polacy pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy ze względu na stopień niezdolności do pracy w 2013 roku (%)
Wykres 3. Polacy pobierający emeryturę ze względu na wysokość świadczenia w 2013 roku (%)
Wykres 4. Polacy pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy ze względu na wysokość świadczenia w 2013 roku (%)
Wykres 5. Polacy pobierający emeryturę ze względu na płeć w 2013 roku (%)
Wykres 6. Polacy pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy ze względu na płeć w 2013 roku (%)
Wykres 7. Polacy pobierający emeryturę w latach 2010-2013 (tys.)
Wykres 8. Polacy pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy w latach 2010-2013 (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij