Artykuły

Dzieci w pracy, czyli o zatrudnianiu młodocianych

04.10.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule poruszono zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych przy pracach lekkich w okresie wakacyjnym. Przedstawiono ustawowe regulacje dotyczące pracy młodocianych, a więc osób pomiędzy 16. a 18. rokiem życia. Zwrócono też uwagę na możliwość zatrudniania młodszych dzieci przy przedsięwzięciach kulturalnych, artystycznych, sportowych i reklamowych. Wymieniono kategorie robót, przy których mogą pracować młodociani, i zadania, przy których nie wolno ich zatrudniać. Opisano również zasady związane z limitami czasu pracy i opieką lekarską nad pracującą młodzieżą. W tekście znajdują się także wyniki badań dotyczących ilości pracującej wakacyjnie młodzieży oraz społecznej akceptacji dla tego zjawiska.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij