Artykuły

Dyskryminacja w miejscu pracy z perspektywy USA

21.02.2012 Autor: Ewa Czarnecka
W artykule omówiono problem dyskryminacji w zatrudnieniu z perspektywy amerykańskiego pracodawcy. Zaprezentowano zarys praw federalnych i stanowych zakazujących nierównego traktowania w miejscu pracy. Przedstawiono najchętniej wykorzystywane sposoby zapobiegania dyskryminacji oraz opisano rolę menedżerów w identyfikowaniu nietolerowanych zachowań. Omówiono sytuację złożenia skargi o dyskryminację i przedstawiono odpowiedź na pytanie, dlaczego mediacje mogą być najbardziej korzystną dla pracodawcy formą rozwiązania skargi. Przeanalizowano koszty finansowe i pozafinansowe, z którymi pracodawca musi się liczyć w przypadku złożenia skargi o dyskryminację przez jego pracownika. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny rekordowych ilości skarg o nierówne traktowanie na amerykańskim rynku pracy.

Ewa Czarnecka

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij