Artykuły

Dynamika kosztów pracy w przemyśle w krajach Unii Europejskiej od 2000 roku

27.06.2008
W niniejszym opracowaniu przedstawiona została roczna dynamika kosztów pracy w przemyśle w latach 2000-2008. Dane zamieszczone w publikacji pokazują, jak na przestrzeni kilku ostatnich lat zmieniały się koszty pracy w krajach Unii Europejskiej. Indeks całkowitych kosztów pracy informuje czytelnika o procentowej zmianie opisywanych kosztów w stosunku do roku poprzedniego. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na 10 krajów UE, które w 2008 roku zanotowały największy wzrost kosztów pracy. W osobnej tabeli zaprezentowano kolejny indeks kosztów pracy – zmian, jakie zaszły w stosunku do 2000 roku. Niniejsze zestawienie nie tylko pozwala stwierdzić, gdzie koszty pracy rosną najszybciej, ale również umożliwia porównania o charakterze międzynarodowym. Prezentowane w publikacji zmienne w sposób obrazowy ilustrują dynamikę kosztów pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Informacji na temat dynamiki kosztów pracy w usługach w krajach UE dostarcza opracowanie Dynamika kosztów pracy w usługach w krajach Unii Europejskiej od 2000 roku .

Na opracowanie składają się 2 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Indeks całkowitych kosztów pracy (zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku) w przemyśle w roku 2008
Tabela 2. Indeks całkowitych kosztów pracy (zmiana procentowa w stosunku do 2000 roku, 2000=100) w przemyśle w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2008

Wykres 1. Kraje o najwyższym indeksie kosztów pracy (zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku) w przemyśle w roku 2008
Wykres 2. Polska na tle krajów UE o największej dynamice kosztów pracy w przemyśle w latach 2000-2008

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij