Artykuły

Czy warto być asertywnym w miejscu pracy?

09.10.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule opisano korzyści płynące z asertywnej postawy w miejscu pracy. Przedstawiono definicję asertywności, najważniejsze przekonania i najczęstsze zachowania prezentowane przez osoby asertywne. Zwrócono również uwagę na liczne nieporozumienia związane z pojęciem asertywności i uproszczenia, które wpływały na niewłaściwy odbiór tej cechy. W tekście opisano postawę asertywną jako najlepszy sposób radzenia sobie z codziennymi napięciami w miejscu pracy. Zwrócono uwagę na wysokie zdolności komunikacyjne osób asertywnych i ich wpływ na przekazywanie informacji w zespole. Przedstawiono również podstawowe zasady asertywnej komunikacji. W artykule opisano ponadto korzyści, jakie pracodawca czerpie z posiadania asertywnych pracowników i tworzenia środowiska pracy wspierającego wymianę poglądów.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij