Artykuły

Czas pracy Polaków w latach 2001-2010

01.05.2008
W opracowaniu przedstawiono roczne statystyki czasu pracy Polaków w latach 2001-2010. Uwzględnione dane dostarczają informacji na temat: przeciętnej tygodniowej liczby godzin pracy w zależności od takich cech jak: płeć, rodzaj wykonywanej pracy (praca główna i dodatkowa) oraz statusu zatrudnienia (pracownicy najemni, pomagający członkowie rodzin oraz pracodawcy i zatrudnieni na własny rachunek). W ramach podsumowania niniejszego opracowania zamieszczono graficzną ilustrację zmian w czasie pracy Polaków w analizowanym okresie. Czytelnikom poszukującym możliwie najbardziej bieżących informacji na temat czasu pracy polecamy opracowanie Aktualny czas pracy Polaków.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy głównej w Polsce w latach 2001-2010 z uwzględnieniem płci
Tabela 2. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy głównej w Polsce w latach 2001-2010 z uwzględnieniem statusu zatrudnienia
Tabela 3. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy dodatkowej w Polsce w latach 2001-2010 z uwzględnieniem płci
Tabela 4. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy dodatkowej w Polsce w latach 2001-2010 z uwzględnieniem statusu zatrudnienia

Wykres 1. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy głównej w Polsce w latach 2001-2010
Wykres 2. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy dodatkowej w Polsce w latach 2001-2010
Wykres 3. Dynamika czasu pracy spędzonego w pracy głównej oraz dodatkowej w Polsce w latach 2001-2010 (2001=100)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij