Artykuły

Czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych w 2014 roku

24.04.2015
Najczęstszą przyczyną poszukiwania pracy przez bezrobotnych jest zwolnienie z poprzedniego miejsca zatrudnienia oraz chęć powrotu do pracy po dłuższej przerwie – wynika z analiz przeprowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego. W 2014 roku bezrobotni poświęcili przeciętnie 12 miesięcy na znalezienie zatrudnienia. Warto więc poznać bardziej szczegółowe statystyki dotyczące tego problemu.

Opracowanie zawiera 9 wykresów.

Wykres 1. Czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych (w miesiącach) w latach 2010-2014 (w %)
Wykres 2. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych w latach 2010-2014 (w miesiącach)
Wykres 3. Przeciętny czas poszukiwania pracy (w miesiącach) przez bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn w 2014 roku (w %)
Wykres 4. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych (w miesiącach) w poszczególnych grupach wiekowych w 2014 roku (w %)
Wykres 5. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych z różnym poziomem wykształcenia w latach 2010-2014 (w miesiącach)
Wykres 6. Odsetek bezrobotnych poszukujących pracy powyżej 12 miesięcy w Polsce w latach 2010-2014 (w %)
Wykres 7. Odsetek bezrobotnych poszukujących pracy powyżej 12 miesięcy w poszczególnych województwach w latach 2010-2014* (w %)
Wykres 8. Przeciętny czas poszukiwania pierwszej pracy przez bezrobotnych (w miesiącach) w latach 2010-2014 (w %)
Wykres 9. Przeciętny czas poszukiwania pierwszej pracy przez bezrobotnych z różnym doświadczeniem zawodowym w latach 2010-2014 (w miesiącach)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij