Artykuły

Cudzoziemcy w krajach Unii Europejskiej

06.10.2011 Autor: Aleksandra Strojek
Opracowanie zawiera informacje na temat cudzoziemców w krajach Unii Europejskiej (UE) w 2010 roku. W publikacji przytoczono statystyki dotyczące wszystkich krajów członkowskich z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii. Opracowanie informuje o liczbie ludności ogółem w 25 analizowanych krajach Wspólnoty, liczbie zamieszkujących w nich cudzoziemców oraz udziale obcokrajowców w ogóle ludności. Zaprezentowano także strukturę cudzoziemców w analizowanych krajach według pochodzenia (z innego kraju członkowskiego UE oraz spoza UE). Zestawiono również średni wiek ludności ogółem oraz ludności cudzoziemskiej w 25 krajach ujętych w porównaniu. W opracowaniu wykorzystano statystyki Eurostat.
Na opracowanie składają się 2 wykresy i 2 tabele:

Tabela 1. Liczba ludności ogółem (tys.) oraz liczba cudzoziemców (tys.) i ich udział w ogóle ludności (%) w wybranych krajach UE w 2010 roku
Tabela 2. Średni wiek ludności rodzimej oraz cudzoziemskiej w wybranych krajach UE w 2010 roku (w latach)

Wykres 1. Udział cudzoziemców w ogóle ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2010 roku (%)
Wykres 2. Struktura cudzoziemców w wybranych krajach Unii Europejskiej według pochodzenia w 2010 roku (%)

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij