Artykuły

Brak wykwalifikowanych pracowników barierą działalności firm usługowych?

01.12.2014
Jak wynika z badania Bilansu Kapitału Ludzkiego, blisko 80% pracodawców zgłaszało w 2013 roku problemy ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy. Również niedobór wykwalifikowanych pracowników to często wskazywana przez firmy usługowe bariera prowadzenia działalności gospodarczej. Warto, więc sprawdzić w jakich sekcjach gospodarki problem ten w największym stopniu hamuje rozwój działalności firm usługowych.

Wykres 1. Firmy usługowe, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w wybranych sekcjach gospodarki w listopadzie w 2013 i 2014 roku (w %)
Wykres 2. Firmy usługowe działających w ramach sekcji informacja i komunikacja, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w latach 2013-2014 (w %)*
Wykres 3. Odsetek firm usługowych działających w ramach sekcji transport i gospodarka magazynowa, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w latach 2013-2014 (w %)*
Wykres 4. Odsetek firm usługowych działających w ramach sekcji zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w latach 2013-2014 (w %)*
Wykres 5. Odsetek firm usługowych działających w ramach sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w latach 2013-2014 (w %)*
Wykres 6. Odsetek firm usługowych działających w ramach sekcji działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w latach 2013-2014 (w %)*
Wykres 7. Odsetek firm usługowych działających w ramach sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w latach 2013-2014 (w %)*
Wykres 8. Odsetek firm usługowych działających w ramach sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w latach 2013-2014 (w %)*
Wykres 9. Odsetek firm usługowych działających w ramach sekcji edukacja,
które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w latach 2013-2014 (w %)*

Wykres 10. Odsetek firm usługowych działających w ramach sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w latach 2013-2014 (w %)*
Wykres 11. Odsetek firm usługowych działających w ramach sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w latach 2013-2014 (w %)*
Wykres 12. Odsetek firm usługowych z poszczególnych województw działających w ramach sekcji informacja i komunikacja, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w listopadzie 2014 roku (w %)*
Wykres 13. Odsetek firm usługowych z poszczególnych województw działających w ramach sekcji transport i gospodarka magazynowa, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w listopadzie 2014 roku (w %)
Wykres 14. Odsetek firm usługowych z poszczególnych województw
działających w ramach sekcji zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, które za barierę działalności uznały niedobór wykwalifikowanych pracowników w listopadzie 2014 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij