Artykuły

Biznes w Poznaniu 2003-2009

23.02.2011
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zmian w liczbie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Poznań w latach 2003-2009. Podstawę opracowania stanowią dane z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Poznańskie podmioty gospodarcze zaprezentowano w dwóch ujęciach: wielkości jednostek oraz reprezentowanego sektora własności. Zmiany liczbowe zobrazowano w pięciu grupach firm: począwszy od mikro (zatrudniających do 9 pracowników) po największe, gdzie liczba pracowników przekracza 1 000 osób. W ramach sektora prywatnego wyróżniono grupę podmiotów kwalifikowanych jako „osoby fizyczne”. Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi przedsiębiorczości w: Warszawie oraz Krakowie.

Na opracowanie składają się 7 tabel i 2 wykresy:

Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych według sektora własności
Tabela 2. Liczba podmiotów gospodarczych według wielkości zatrudnienia
Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających do 9 pracowników według sektora własności
Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających od 10 do 49 pracowników według sektora własności
Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających od 50 do 249 pracowników według sektora własności
Tabela 6. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających od 250 do 999 pracowników według sektora własności
Tabela 7. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających 1 000 i więcej pracowników według sektora własności

Wykres 1. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2003-2009
Wykres 2. Procentowa zmiana liczby podmiotów gospodarczych, jaka nastąpiła miedzy 2003 a 2009 rokiem
według wielkości zatrudnienia i sektora własności

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij