Artykuły

Bezrobotni i pracujący z wykształceniem wyższym w krajach UE

31.10.2012
W niniejszej publikacji znajdą Państwo informacje na temat stopy bezrobocia oraz wskaźnika zatrudnienia wśród osób z wykształceniem wyższym. W publikacji zestawiono dane dla 27 krajów Unii Europejskiej (UE-27). Zaprezentowano również bardziej szczegółowe statystyki dla Polski, ukazujące stopę bezrobocia i wskaźnik zatrudnienia u osób, które ukończyły pierwszy oraz drugi stopień studiów wyższych w ujęciu rocznym. Zestawienie obejmuje lata 2000-2011. W opracowaniu można również znaleźć informacje o stopie bezrobocia i wskaźniku zatrudnienia osób z wykształceniem wyższym w krajach UE w porównaniu do tych wskaźników dla ogółu społeczeństwa. Statystyki przedstawiono w formie tabel i wykresów.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Stopa bezrobocia ogółem i wśród osób w wykształceniem wyższym w krajach UE w 2011 roku
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia ogółem i wśród osób w wykształceniem wyższym w krajach UE w 2011 roku

Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród osób w wykształceniem wyższym w krajach UE w 2011 roku
Wykres 2. Stopa bezrobocia wśród osób w wykształceniem wyższym w Polsce i UE w latach 2000 - 2011
Wykres 3. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób z wykształceniem wyższym w krajach UE w 2011 roku
Wykres 4. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób z wykształceniem wyższym w Polsce i UE w latach 2000 - 2011

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij