Artykuły

Bezrobocie wśród osób o różnym poziomie wykształcenia w krajach Unii Europejskiej

12.10.2015
Jak wynika z danych Eurostatu, ogólny poziom bezrobocia w Polsce jest niższy niż w Unii Europejskiej. Jednak porównując osoby o różnym poziomie wykształcenia, sprawa nieco się komplikuje. W przypadku osób, które skończyły edukację na niższym poziomie, stopa bezrobocia w Polsce jest wyższa niż w Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku osób z wykształceniem wyższym jest zgoła odwrotnie.

Opracowanie zawiera sześć wykresów.

Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym lub bez wykształcenia* w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 2. Stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym lub bez wykształcenia* w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2005-2014 (w %)
Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem średnim* w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 4. Stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem średnim* w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2005-2014 (w %)
Wykres 5. Stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem wyższym* w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 6. Stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem wyższym* w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2005-2014 (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij