Artykuły

Bezrobocie, czy praca na czarno - gdybyś musiał, co byś wybrał?

04.11.2014 Autor: Marta Kowalówka
Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce są zróżnicowane. Można jednak wysunąć wniosek, że to bezrobocie jest głównym powodem podejmowania pracy na czarno – z danych GUS wynika, że aż 53% Polaków za przyczynę pracy w szarej strefie podaje brak możliwości znalezienia pracy. Drugim najczęściej wskazywanym powodem są niewystarczające dochody (prawie 45% wskazań).

W Polsce nielegalne zatrudnienie jest coraz większym problemem. Jak wynika ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy, w 2013 roku zatrudnienie bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę i jej warunków oraz niezgłoszenie osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego stwierdzono w 18% kontrolowanych przedsiębiorstw (to o 2 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej). W rzeczywistości skala naruszania prawa może być jeszcze większa, gdyż dane PIP dostarczają odpowiedzi tylko na temat firm, które były skontrolowane.

Co skłania ludzi do pracy w szarej strefie? Jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach studiów Biura Analiz Sejmowych, bycie osobą bezrobotną może mieć wpływ na skłonność do podejmowania pracy na czarno. Co więcej przyzwolenie Polaków na pracę w szarej strefie jest spore. Na pytanie dotyczące tego, czy osoby bezrobotne są bardziej skłonne, by podejmować pracę bez umowy, ponad połowa badanych odpowiedziała twierdząco. Przeciwnego zdania było tylko niespełna 24%, a nieco ponad 22% nie miało na ten temat zdania.

A jaka jest Twoja opinia na temat szarej strefy? Gdybyś stanął przed wyborem – bezrobocie, albo praca na czarno – co byś wybrał? Wypowiedz się

Marta Kowalówka

Udostępnij