Artykuły

Aktywność ekonomiczna młodych Polaków w latach 2003-2010

01.08.2011
W opracowaniu przedstawiono dane na temat aktywności ekonomicznej Polaków w wieku 15-24 lata. Publikacja obejmuje kolejne kwartały lat począwszy od 2003 roku. W materiale zestawiono trzy podstawowe mierniki rynku pracy: współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia oraz stopę bezrobocia. Dla lepszej ilustracji aktywności ekonomicznej młodych Polaków statystyki dla tej grupy wiekowej zestawiono z ogólną wartością wskaźników dla całej populacji. Ta część analiz została zaprezentowana w formie wykresów i obejmuje okres od 2006 roku.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej Polaków w wieku 15-24 lata w kolejnych kwartałach lat 2003-2010 (%)
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia Polaków w wieku 15-24 lata w kolejnych kwartałach lat 2003-2010 (%)
Tabela 3. Stopa bezrobocia Polaków w wieku 15-24 lata w kolejnych kwartałach lat 2003-2010 (%)

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej Polaków ogółem oraz w wieku 15-24 lata w kolejnych kwartałach lat 2006-2010 (%)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia Polaków ogółem oraz w wieku 15-24 lata w kolejnych kwartałach lat 2006-2010 (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia Polaków ogółem oraz w wieku 15-24 lata w kolejnych kwartałach lat 2006-2010 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij