Artykuły

Absolwenci szkół wyższych w 2012 roku

07.10.2013
W opracowaniu zaprezentowano dane na temat absolwentów uczelni wyższych. W pierwszej części porównano liczbę studentów, którzy ukończyli naukę wybranych kierunków w latach 2007 i 2012. W dalszej części przedstawiono informacje o osobach, które ukończyły wybrane kierunki studiów na uczelniach publicznych i niepublicznych. W celu podania szczegółowej informacji na temat nowych uczestników rynku pracy z wykształceniem wyższym, na wykresach przedstawiono dane o liczbie absolwentów wybranych kierunków we wszystkich województwach.

Na opracowanie składa się 1 tabela i 4 wykresy:

Tabela 1. Liczba wszystkich absolwentów wybranych kierunków w 2012 roku

Wykres 1. Liczba wszystkich absolwentów wybranych kierunków w 2007 i 2012 roku
Wykres 2. Liczba wszystkich absolwentów kierunków informatycznych w poszczególnych województwach w 2012 roku
Wykres 3. Liczba wszystkich absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych w poszczególnych województwach w 2012 roku
Wykres 4. Liczba wszystkich absolwentów kierunków ekonomiczno-administracyjnych w poszczególnych województwach w 2012 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij