Artykuły

Absolwenci na rynku pracy

24.01.2013 Autor: Ewa Kapusta
W niniejszym artykule zaprezentowano dane dotyczące podstawowych aspektów funkcjonowania absolwentów (w wieku poniżej 30 lat) na rynku pracy w pierwszych 5 latach od ukończenia przez nich ostatniego etapu edukacji formalnej. Celem przeprowadzonej analizy było sprawdzenie, jak przedstawia się sytuacja absolwentów z wyższym wykształceniem w porównaniu do osób kończących edukację na niższym poziomie. Punkt wyjścia niniejszej publikacji stanowi przedstawienie proporcji pomiędzy liczbą absolwentów szkół różnego rodzaju. Następnie przeanalizowano kluczowe wskaźniki rynku pracy, takie jak stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia oraz odsetek nieaktywnych zawodowo wśród absolwentów. Uwzględniono takie zmienne, jak poziom wykształcenia oraz płeć. Rozważono również kwestię form zatrudnienia absolwentów wchodzących na rynek pracy w ciągu ostatnich 5 lat. W publikacji wykorzystano dane pochodzące z Bilansu Kapitału Ludzkiego z roku 2011.

Ewa Kapusta

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij