Artykuły

5 zasad rekrutowania, angażowania i zatrudniania telepracowników

09.06.2014
[OBRAZ="17">
Telepracownicy to osoby, które pracują poza firmą. Według Telework Research Network od 15 do 30 milionów Amerykanów to właśnie pracownicy na odległość.

Pierwszą zasadą, jaką zaleca autorka artykułu jest znalezienie odpowiednich ludzi do takiej pracy. Istnieją pewne cechy, które pomagają zdecydować czy rekrutowana osoba jest odpowiednia do pracy zdalnej czy nie. Powinno oceniać się:
  • osobowość,
  • przedsiębiorczość,
  • komunikatywność,
  • zgodność kulturową.

Druga zasada to szkolenie menedżerów. Nie wystarczy tylko zatrudnić odpowiednie osoby, należy także zadbać o odpowiednich przełożonych. Menedżer powinien m.in. mieć umiejętność słuchania innych i chętnie zapewniać wsparcie dla pracowników. Istotne jest szkolenie menedżerów, które ułatwi im wcielenie się w nową rolę – menedżera na odległość. Dla firm, które intensywnie korzystają ze zdalnych pracowników ważna jest efektywność ich pracy. Silną drużynę tworzą silni przywódcy, więc nowi menedżerowie są szkoleni z zagadnień takich jak: wykorzystanie nowoczesnych technologii w komunikacji z pracownikami, jak pozostać dostępnym dla swoich podwładnych, efektywne metody doceniania pracy, sposoby na motywowanie zdalnych pracowników do pracy.

Trzecią zasadą jest odpowiednia komunikacja. Formalne zwroty zaprzeczają temu, że menedżerowie chcą budować przyjacielskie relacje z współpracownikami. Ważne jest więc używanie w pisemnej komunikacji takich określeń, które nie sprawiają wrażenia zbyt formalnych, ale przyjacielskich. Autorka zwraca uwagę na fakt, że email nie zawsze jest najlepszym sposobem komunikacji – często lepszą opcją jest rozmowa telefoniczna lub wideokonferencja. Według jednej z firm, wirtualne spotkania pomagają w budowaniu relacji między pracownikami. Można je budować także dzięki osobistym rozmowom, np. kilka minut na spotkaniu poświęcić na otwartą rozmowę, która pozwoli pracownikom lepiej się poznać. Takie działania są konieczne do budowania zaufanych relacji.

Czwarta zasada: zarządzanie pracą. Kierownicy powinni ostrożnie podchodzić do kwestii kontrolowania pracy zdalnych pracowników i znaleźć na to optymalny sposób. Autorka uważa, że najprostszym sposobem na ustalenie odpowiedniego poziomu kontroli jest rozmowa z pracownikami. Każdy z nich może mieć inne preferencje, dlatego spotkania powinny być ustalane zgodnie z ich potrzebami. Wtedy są korzystne zarówno z punktu widzenia pracownika jak i menedżera.

Piąta zasada: budowanie i podtrzymywanie zaufania. Jest to najważniejsze zadanie dla menedżera. Powinien pozwolić pracownikom na samodzielne działanie i zaufać im. Istotne jest także zaufanie pomiędzy współpracownikami. Autorka wspomina o potrzebie integracji wirtualnych pracowników i umożliwianiu im lepszego poznania się. Często pracodawcy, aby kontrolować swoich pracowników ustalają zbyt wiele zasad. Przed wprowadzeniem ich w życie należy zastanowić się, czy faktycznie są one niezbędne i pomocne, czy może tylko obniżają zaufanie. Do sprawnego funkcjonowania miejsca pracy niezbędne jest zaufanie obu stron.

Praca z osobami, których nie widzi się na co dzień, może nie być zachęcająca. Jednak środowisko wirtualnej pracy rośnie, więc należy uczyć menedżerów i pracowników wirtualnej komunikacji.

Patrycja Tryka

Bibliografia
K. Anderson, Five Strategies for Recruting, Engaging and Retaining a Virtual Workforce, http://www.worldatwork.org [dostęp: 20.06.2014]

Udostępnij