Wiadomości

Zwolnienia - w jakich branżach będzie ich najwięcej?

05.12.2022
Personnel Service w październiku 2022 r. przeprowadził badanie „Barometr Polskiego Rynku Pracy”, które wykazało, że ponad połowa przedsiębiorców (53%) obawia się, że w przyszłym roku sytuacja ich firmy się pogorszy. Polepszenia się sytuacji oczekuje 14% firm, a 24% twierdzi, że sytuacja się utrzyma. Jako główne wyzwania pracodawcy wskazują inflację (25%), wyższe koszty prowadzenia działalności (20%) oraz spadającą liczbę zamówień (10%). Wśród obaw pojawiły się także wyzwania związane z koniecznością redukcji zatrudnienia (6%), które nie były wskazywane przez przedsiębiorców w poprzednich badaniach. 42% firm planuje w przyszłym roku utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia. Jego zwiększenie lub obniżenie deklaruje po 22% przedsiębiorców. Uwzględniając podział na branże, wzrostu rekrutacji można oczekiwać w IT, e-commerce i HoReCa. Natomiast branżami narażonymi na zwolnienia są: produkcja, handel, budownictwo i usługi.
Źródło: https://www.bankier.pl/