Wiadomości

Wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2008 roku

15.07.2008
W czerwcu 2008 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5390,8 tysięcy – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do maja 2008 roku zatrudnienie wzrosło o 1,5 tysiąca osób. Jednocześnie ten sam wskaźnik między czerwcem 2007 a 2008 roku zanotował wzrost rzędu 4,8%.
Źródło: GUS