Wiadomości

Silversi na rynku pracy

26.09.2023
Silversi, czyli osoby po 50 roku życia, często obawiają się zmiany pracy na dojrzałym etapie życia zawodowego. Jako główne przyczyny takiego stanu uznają niechęć pracodawców do ochrony przedemerytalnej, gorszą znajomość nowych technologii oraz języków. Jednak z miesiąca na miesiąc rośnie liczba ogłoszeń o pracę skierowanych do osób 50+ na portalu OLX. Jak wynika z badania realizowanego przez Minds&Roses oraz OLX Praca, pracodawcy coraz przychylniej patrzą na starszych pracowników. Uważają ich za bardziej lojalnych wobec firmy, pozbawionych wygórowanych oczekiwań odnośnie podwyżek i awansów, zaangażowanych w pracę oraz sumiennych. Wśród ofert dla osób powyżej 50 r.ż. zamieszczonych na OLX Praca, najwięcej dotyczy branży gastronomicznej oraz zawodowych kierowców, a także handlu i produkcji.
Źródło: https://media.olx.pl