Wiadomości

Prognozy dla polskich firm w 2009 roku

12.01.2009
Jak wynika z szacunków PKPP Lewiatan, w 2009 roku polskie przedsiębiorstwa zwiększą przychody z działalności o 6-7%. Wyższe będą koszty, które wzrosną o 2-3 punkty procentowe. Mniejsza będzie presja płacowa ze strony pracowników. Malejące zainteresowanie ze strony zagranicznych kontrahentów wpłynie na spadek liczby firm-eksporterów. Importerom zaszkodzi niski kurs polskiej waluty. PKPP Lewiatan prognozuje dalszy wzrost gospodarczy, który uzależnia jednak od zdecydowanych działań oraz wsparcia ze strony rządu i parlamentu.
Źródło: PKPP Lewiatan