Wiadomości

Pozytywne prognozy rynku pracy

12.01.2016
Zdaniem ekspertów z Konfederacji Lewiatan, w rozpoczynającym się roku znacznie polepszy się pozycja negocjacyjna pracownika. W obliczu coraz większych trudności w znalezieniu wysoko wykwalifikowanych pracowników, pracodawcy będą musieli zaoferować wyższe wynagrodzenia trudno dostępnym kandydatom. Co więcej, w 2016 roku powinniśmy się spodziewać wzrostu zatrudnienia na poziomie co najmniej 1%. Największa dynamika wzrostu będzie dotyczyła produkcji przemysłowej i budownictwa. Poprawa sytuacji będzie też widoczna w handlu detalicznym i hurtowym.
Źródło: Konfederacja Lewiatan