Wiadomości

Opóźnienia w wypłatach pensji

27.04.2009
Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wykazały rażące łamanie praw pracowniczych. Liczba pracowników, którym pracodawcy nie wypłacają pensji w terminie, wyraźnie wzrosła. W I kwartale 2009 roku osób takich było 19 tys. W analogicznym okresie roku poprzedniego problem dotknął jedynie 3 tys. pracowników. Niemal dwukrotnie zwiększyła się także liczba zażaleń dotyczących zwolnień. Mimo to ogólna liczba skarg spadła z 8,5 tys. w I kwartale 2008 roku do niewiele ponad 6 tys. w analogicznym okresie 2009 roku. Wynik jest efektem polepszającej się współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi.
Źródło: polskieradio.pl/iar