Wiadomości

Niższe emerytury dla funkcjonariuszy służb specjalnych PRL

23.12.2008
Sejm przyjął ustawę, na mocy której świadczenia emerytalne byłych pracowników służb specjalnych PRL oraz członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ulegną obniżeniu. Lata służby w PRL będą traktowane jako okres nieskładkowy. Przepisy obejmą również tych funkcjonariuszy, którzy po 1989 roku przeszli pozytywną weryfikacją i zostali zatrudnieni przez Urząd Ochrony Państwa. Ustawa ma wejść w życie w 2010 roku.
Źródło: bankier.pl