Wiadomości

Niższa dynamika zatrudniania cudzoziemców

07.08.2018
W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców zmniejszyła się dynamika ich zatrudnienia w Polsce. W pierwszej połowie bieżącego roku wydano 820 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom i było to o 13% mniej w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.
Źródło: https://www.money.pl/