Wiadomości

Najnowsze dane o bezrobociu w UE

30.11.2010
Jak wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, w październiku bieżącego roku stopa bezrobocia na obszarze Unii Europejskiej wyniosła 9,6%. W porównaniu z wrześniem 2010 wskaźnik pozostał na niezmienionym poziomie, w ujęciu rok do roku wzrósł o 0,2 punktu procentowego. Najmniejsze natężenie bezrobocia zanotowano w Holandii (4,4%), a największe w Hiszpanii (20,7%).
Źródło: Eurostat