Wiadomości

Na rynku pracy będzie lepiej

04.03.2015
Z najnowszych analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że w najbliższych latach zaobserwujemy systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy, spowodowaną wzrostem gospodarczym na poziomie 3-4%. Zdaniem ekspertów, stopa bezrobocia będzie systematycznie spadać i na koniec 2015 roku wyniesie 10,5%, a w roku następnym 9,8%. Co więcej, w latach 2015-2016 nastąpi wzrost zatrudnienia w całej gospodarce, który osiągnie wartości odpowiednio 1,4% oraz 1,7%. Poprawa sytuacji na rynku pracy będzie również sprzyjała wzrostowi poziomu wynagrodzeń.
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową