Wiadomości

Motor napędowy polskiej gospodarki w najbliższych latach

31.05.2017
Jak wynika z raportu firmy doradczej EY -"Atrakcyjność inwestycyjna Polski" około 48% inwestorów zagranicznych oczekuje poprawy atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce w ciągu najbliższych trzech lat. Ankietowani inwestorzy wskazują, że głównym motorem napędowym polskiej gospodarki w najbliższych latach będą usługi związane z IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, centra usług wspólnych oraz logistyka. Według respondentów najbardziej atrakcyjne sektory związane z przemysłem to: motoryzacja oraz produkcja dóbr konsumpcyjnych. Główne ryzyko inwestycyjne wymieniane przez 51% respondentów to niestabilne otoczenie polityczne, społeczne i gospodarcze, zaś 31% ankietowanych wskazało na nieprzewidywalne otoczenie regulacyjne, a 15% na ograniczoną dostępność pracowników.
Źródło: http://biznes.onet.pl/