Wiadomości

Kryzys uszczuplił wartość inwestycji zagranicznych

21.09.2009
W 2008 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie osiągnęły wartość 1,7 biliona USD – wynika z raportu opublikowanego przez UNCTAD, agendę ONZ ds. handlu i rozwoju. Wobec rekordowego pod tym względem 2007 roku wartość inwestycji zmniejszyła się o 3 biliony USD. Największy spadek, bo o blisko 50%, zanotowały kraje „starej” Unii (UE-15). Prognozy na 2009 rok nie przedstawiają się optymistycznie. Według ekspertów UNCTAD skala inwestycji na cały świecie zmniejszy się do poziomu 1,2 biliona USD.
Źródło: UNCTAD