Wiadomości

Emigracja zagrożeniem dla polskich małżeństw

27.08.2008
Prawie 100 tys. wniosków rozwodowych zostało złożonych w 2007 roku z powodu emigracji zarobkowej. W większości (3/4 pozwów) złożyły je kobiety. Najczęściej pojawiającym się uzasadnieniem rozpadu małżeństwa była praca za granicą. Kobiety często powoływały się również na brak zaradności i przedsiębiorczości męża. Ponad 0,5 mln polskich małżeństw żyje osobno. Coraz częściej na emigrację zarobkową decydują się kobiety. Znajdują tam nie tylko pracę, ale i zakładają nowe rodziny. Według GUS 80% przyczyn rozwodowych spowodowanych jest niewiernością małżonków.
Źródło: Goniec Polski