Wiadomości

Duże dysproporcje w europejskim PKB per capita

22.06.2010
Ze statystyk Eurostat wynika, że w 2009 roku Produkt Krajowy Brutto per capita wśród krajów Unii Europejskiej był zróżnicowany. Jego wartość wahała się od 41% do 268% średniej dla wszystkich 27 państw. Kraje, które w największym stopniu przekroczyły unijny wskaźnik to: Luksemburg (268%), Irlandia (131%) oraz Holandia (130%). Na drugim biegunie znalazły się: Bułgaria (41% średniej dla UE-27), Rumunia (45%) oraz Łotwa (49%). PKB na głowę dla Polski wyniosło 61% unijnej średniej.
Źródło: Eurostat