Wiadomości

Bezrobocie w sierpniu 2009: 10,8%

24.09.2009
W relacji lipiec-sierpień 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce nie zmieniła się i pozostała na poziomie 10,8%. W ujęciu rocznym nastąpił natomiast wzrost o 1,7 punktu procentowego. Najwyższe natężenie bezrobocia utrzymywało się w województwach: warmińsko-mazurskim (18,1%), lubuskim (14,6%) kujawsko-pomorskim i podkarpackim (14,5%). Najniższe wskaźniki bezrobocia zanotowano w Wielkopolsce (8,0%), na Mazowszu i Śląsku (po 8,4%).
Źródło: GUS