Monitory

Istotny spadek stopy bezrobocia w Polsce

14.05.2008
W 2007 roku Polska odnotowała największy spadek stopy bezrobocia spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ta rekordowa wartość wynosi niemal 4 punkty procentowe. Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wskaźnik opisujący odsetek osób bezrobotnych w Polsce ukształtował się w IV kwartale 2007 roku na poziomie 8,5%. Rok wcześniej wynosił 12,2%. Szczególnym optymizmem napawa wartość spadku stopy bezrobocia na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W IV kwartale 2005 roku stopa bezrobocia wynosiła 16,7%.

Zjawisko gwałtownego zmniejszania się liczby bezrobotnych nie zachodzi jednak równomierne w całym kraju. Polski rynek pracy generalnie charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem regionalnym. Potwierdzają to wartości spadku stopy bezrobocia na przestrzeni dwóch lat odnotowane w poszczególnych województwach Polski.Największą redukcję współczynnika przedstawiającego skalę zjawiska bezrobocia zanotowało w ciągu ostatnich dwóch lat województwo zachodniopomorskie. Stopa bezrobocia w tym regionie zmalała aż o 11,2 punktów procentowych i wynosiła 9,6% w IV kwartale 2007 roku. Innymi regionami, które równie dobrze poradziły sobie z redukcja liczby osób bezrobotnych są województwa: kujawsko-pomorskie, dolnośląskie i śląskie. Stopa bezrobocia na przestrzeni dwóch lat zmniejszyła się na tych terenach o ponad 10 punktów procentowych. Fakt znacznej redukcji odsetka osób bezrobotnych w wymienionych województwach nie jest równoznaczny z uzyskaniem najniższych wartości w skali kraju. Dla przykładu, Dolny Śląsk mimo dużej redukcji wskaźnika bezrobocia wciąż odnotowuje najwyższy odsetek osób bezrobotnych wśród całej szesnastki polskich województw.

Najmniejszy spadek udziału bezrobotnych wśród wszystkich osób zainteresowanych podjęciem pracy odnotowano w województwie lubelskim. Tam na przestrzeni dwóch lat wartość stopy bezrobocia zmniejszyła się jedynie o 3,3%. W tym przypadku nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Lubelszczyzna w IV kwartale 2005 roku charakteryzowała się najniższą stopą bezrobocia spośród reszty województw. Wskaźnik bezrobocia kształtował się tam wówczas na poziomie 13%, czyli był o 3,7 punktów procentowych mniejszy od wartości stopy bezrobocia dla Polski ogółem.

W IV kwartale 2007 najniższy wskaźnik bezrobotnych występował w województwie wielkopolskim i łódzkim. Odpowiednio tylko 7,4% i 7,5% osób poszukujących pracy nie znalazło tam zatrudnienia. Rekordowo wysoką stopę bezrobocia odnotowano z kolei we wspomnianym wcześniej województwie dolnośląskim - 11,5% oraz świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim - po 10,1%.