Monitory

Czy w Polsce zabraknie lekarzy?

20.08.2014
Opieka zdrowotna w 2013 roku zgłosiła łącznie 8 300 wolnych miejsc pracy – wynika z raportu GUS. Najwięcej miejsc pracy zostało zgłoszonych w I kwartale, natomiast najmniej w kwartale ostatnim – 1 800 wolnych miejsc pracy.Ta stosunkowo niewielka liczba miejsc pracy jest zastanawiająca ze względu na wyraźny niedobór medyków w naszym kraju. Jak podaje raport OECD w Polsce na 1 000 mieszkańców przypada 2,2 lekarza. Przez to jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie pod względem proporcji lekarzy do liczby wszystkich mieszkańców. Najwięcej lekarzy na 1 000 mieszkańców przypada w Grecji – 6,1 lekarza. Wśród państw sąsiednich najwięcej medyków jest w Niemczech - 3,8 lekarza na 1 000 mieszkańców. Także państwa śródziemnomorskie, jak Włochy i Hiszpania posiadają więcej lekarzy – odpowiednio 4,1 i 3,8 lekarza na 1 000 mieszkańców. Co ciekawe, w krajach takich jak Wielka Brytania czy Irlandia liczba lekarzy jest niewiele większa niż w Polsce. W Wielkiej Brytanii na 1 000 mieszkańców przypada 2,8 lekarza, w Irlandii 2,7. Jak podaje raport OECD od 2000 roku w większości krajów liczba lekarzy wzrosła. Wyjątkami są np. Estonia i Francja, gdzie liczba lekarzy w przeliczeniu na mieszkańca nie zwiększyła się.