Artykuły

Specjalne strefy ekonomiczne w 2008 roku

13.05.2009
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w 2008 roku. Zwrócono uwagę na takie aspekty jak: liczba ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wielkość poniesionych nakładów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa działające na terenie poszczególnych SSE. Odrębne tabele i wykresy poświęcono nowoutworzonym i utrzymanym przez firmy działające w SSE miejscom pracy. Wszystkie dane uwzględnione w opracowaniu zostały przedstawione w ujęciu kwartalnym, według stanu na ostatni dzień kwartału. Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaniem Specjalne strefy ekonomiczne w latach 2001-2007. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania stref znajdą Państwo w artykułach: Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce oraz Specjalne strefy ekonomiczne w I kwartale 2009.

Na opracowanie składają się 5 tabel oraz 6 wykresów:

Tabela 1. Efekty funkcjonowania SSE narastająco w latach 2006-2008
Tabela 2. Liczba ważnych zezwoleń w poszczególnych SSE narastająco w kolejnych kwartałach 2008 roku
Tabela 3. Poniesione nakłady inwestycyjne (mln PLN) w poszczególnych SSE narastająco w kolejnych kwartałach 2008 roku
Tabela 4. Nowe miejsca pracy w poszczególnych SSE narastająco w kolejnych kwartałach 2008 roku
Tabela 5. Utrzymane miejsca pracy w poszczególnych SSE narastająco w kolejnych kwartałach 2008 roku

Wykres 1. Przyrost liczby ważnych zezwoleń odnotowany w poszczególnych SSE w okresie IV kwartał 2007 – IV kwartał 2008
Wykres 2. Przyrost poniesionych nakładów inwestycyjnych w poszczególnych SSE odnotowany
w okresie IV kwartał 2007 – IV kwartał 2008

Wykres 3. Udział poszczególnych SSE w poniesionych nakładach inwestycyjnych, stan na 31 grudnia 2008
Wykres 4. Przyrost nowych miejsc pracy w poszczególnych SSE odnotowany w okresie IV kwartał 2007 – IV kwartał 2008
Wykres 5. Przyrost utrzymanych miejsc pracy w poszczególnych SSE odnotowany w okresie IV kwartał 2008 – IV kwartał 2007
Wykres 6. Odsetek nowych i utrzymanych miejsc pracy w poszczególnych SSE, stan na 31 grudnia 2008 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij