Artykuły

„Spacer” między sekcjami – struktura zatrudnienia kiedyś i dziś

18.02.2011 Autor: Michał Kurzyk
W artykule opisano zmiany w liczbie pracujących w wybranych sekcjach PKD w Polsce od 1995 roku. Materiał dostarcza informacji o obszarach działalności, z których w latach 1995-2010 ubyło najwięcej zasobów pracy. Uwzględniono również sekcje, gdzie nastąpił największy przyrost pracowników. Przedstawiono udział zatrudnionych w poszczególnych gałęziach gospodarki w ogólnej liczbie pracujących w Polsce. Statystyki dla Polski porównano z danymi dotyczącymi struktury zatrudnienia w Unii Europejskiej. W publikacji uwzględniono zmiany w metodologii PKD, które zgodnie z zaleceniami ONZ wprowadzono w 2007 roku.

Michał Kurzyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij