Artykuły

Niestandardowe formy zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej

25.08.2014
Jeszcze całkiem niedawno standardową umową w większości krajów europejskich była umowa o pracę na pełen etat, na czas nieokreślony. W ostatnich latach coraz większą rolę zaczęły odgrywać umowy niestandardowe. Nietypowe umowy mogą różnić się od standardowych: czasem trwania umowy (np. umowy na czas określony), czasem wykonywania pracy (np. praca w niepełnym wymiarze), miejscem pracy (np. telepraca), sposobem wykonywania pracy (praca wykonywana poza specjalnym nadzorem przełożonego) lub specyfiką pracodawcy (np. podwykonawcy). W opracowaniu przedstawiono statystyki dotyczące niektórych niestandardowych form zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej.

Wykres 1. Odsetek zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w wybranych krajach, w stosunku do ogółu zatrudnionych w 2013 roku (w %)
Wykres 2. Odsetek zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, w stosunku do ogółu zatrudnionych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2004-2013 (w %)
Tabela 1. Odsetek zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do ogółu zatrudnionych, w wybranych krajach według płci, w 2013 roku (w %)
Wykres 3. Odsetek terminowych umów o pracę w wybranych krajach w 2013 roku, w
stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)

Wykres 4. Odsetek terminowych umów o pracę w Polsce i Unii Europejskiej w stosunku do ogółu zatrudnionych w latach 2004-2013 (w %)
Wykres 5. Odsetek tymczasowych umów o pracę w wybranych krajach w stosunku do ogółu zatrudnionych w 2013 roku (w %)
Wykres 6. Odsetek tymczasowych umów o pracę w wybranych krajach, w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)
Udostępnij