Artykuły

Kobiety na rynku pracy. Czy są powody do niepokoju?

06.03.2012 Autor: Łukasz Pokrywka
Artykuł poświęcony jest sytuacji kobiet na rynkach pracy w rozwiniętych krajach OECD. Powołując się na najnowsze światowe badania w tym zakresie, omówiono nierówności obu płci w dostępie do pracy. Dokonano także próby interpretacji zaobserwowanych prawidłowości, takich jak różnice w poziomach zatrudnienia, płacach, możliwościach awansu czy zawodach „kobiecych”. Artykuł zawiera także wnioski płynące z analizy kształtowania się nierówności płci na rynku pracy i czynników, jakie mają na nie wpływ. Zweryfikowano siłę oddziaływania wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego na zanikanie zawodowych nierówności wśród kobiet i mężczyzn.

Łukasz Pokrywka

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij