Artykuły

Bezrobocie rejestrowane w 2011 roku

26.05.2011
Opracowanie prezentuje statystyki dotyczące bezrobocia rejestrowanego w 2011 roku. W materiale uwzględniono stopę bezrobocia rejestrowanego oraz liczbę osób pozostających w ewidencji urzędów pracy. Przedstawiono również dane dotyczące specyficznych grup społecznych takich jak: długotrwale bezrobotni, osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych, osoby do 25 roku oraz powyżej 50 roku życia, a także niepełnosprawnych. Graficznie zaprezentowano dane na temat zmian stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych zarejestrowanych w kolejnych miesiącach 2011 roku. Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z opracowaniem Bezrobocie rejestrowane w latach 2006-2010.

Na opracowanie składa się 1 tabela i 1 wykres

Tabela 1. Bezrobocie rejestrowane w 2011 roku – dane miesięczne
Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) oraz liczba bezrobotnych zarejestrowanych (tys.) w 2011 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij