Artykuły

Rynek pracy w Egipcie

28.02.2011
Opracowanie zawiera dane na temat rynku pracy w Egipcie w latach 2005-2008. Przedstawiono podstawowe mierniki rynku pracy – współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia oraz stopę bezrobocia. W ujęciu ilościowym zaprezentowano liczbę zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki oraz grupach zawodowych, a także liczbę bezrobotnych według wieku. Wykorzystane dane pochodzą z danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz egipskiego urzędu zajmującego się danymi statystycznymi – CAPMAS. Zaprezentowane statystyki to dane średnioroczne. Zebrane informacje stanowią ogólny obraz rynku pracy w Egipcie.

Na opracowanie składa się 7 tabel oraz 4 wykresy:

Tabela 1. Współczynnik aktywności ekonomicznej ludności według płci w Egipcie w latach 2005-2008 (%)
Tabela 2. Współczynnik aktywności ekonomicznej ludności według wieku w Egipcie w 2008 roku (%)
Tabela 3. Wskaźnik zatrudnienia według płci w Egipcie w latach 2005-2008 (%)
Tabela 4. Liczba zatrudnionych według grup zawodowych i płci w Egipcie w 2007 roku (tys.)
Tabela 5. Liczba zatrudnionych według sektorów gospodarki i płci w Egipcie w 2008 roku (tys.)
Tabela 6. Stopa bezrobocia według płci w Egipcie w latach 2005-2008 (%)
Tabela 7. Liczba bezrobotnych według wieku w Egipcie w 2007 roku (tys.)

Wykres 1. Współczynnik aktywności ekonomicznej ludności według płci w Egipcie w latach 2005-2008 (%)
Wykres 2. Struktura zatrudnienia według sektorów gospodarki w Egipcie w 2008 roku (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia według płci w Egipcie w latach 2005-2008 (%)
Wykres 4. Struktura bezrobotnych według wieku w Egipcie w 2007 roku (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij