Artykuły

Najważniejsze statystyki z niemieckiego rynku pracy

08.07.2014
Jak wygląda sytuacja na rynku pracy u naszych zachodnich sąsiadów? Jaka liczba Niemców jest aktywna zawodowo? Ilu jest bezrobotnych? Ilu jest pracowników najemnych, a ilu samozatrudnionych? Poniższe opracowanie stanowi syntezę najważniejszych statystyk niemieckiego rynku pracy z okresu od 2010 do 2014 roku.

Opracowanie zawiera 5 wykresów i 4 tabele.

Wykres 1. Ludność aktywna zawodowo w Niemczech w ujęciu kwartalnym w latach 2010-2014 (w tys.)
Tabela 1. Zmiana liczby osób aktywnych zawodowo w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w latach 2010-2014 w ujęciu procentowym
Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych w Niemczech w ujęciu kwartalnym w latach 2010-2014 (w tys.)
Tabela 2. Zmiana liczby osób bezrobotnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w latach 2010-2014 w ujęciu procentowym
Wykres 3. Stopa bezrobocia w Niemczech w ujęciu miesięcznym w latach 2013-2014 (w %)
Wykres 4. Liczba pracowników najemnych w Niemczech w ujęciu kwartalnym w latach 2010-2014 (w tys.)
Tabela 3. Zmiana liczby pracowników najemnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w latach 2010-2014 w ujęciu procentowym
Wykres 5. Liczba osób samozatrudnionych w Niemczech w ujęciu kwartalnym w latach 2010-2014 (w tys.)
Tabela 4. Zmiana liczby osób samozatrudnionych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w latach 2010-2014 w ujęciu procentowym

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij