Artykuły

Mobilność przestrzenna Polaków w 2007 roku

21.11.2008
Opracowanie zawiera dane określające skalę napływu i odpływu ludności w województwach oraz w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców w roku 2007. W statystykach uwzględniony został wiek oraz płeć migrujących osób. Publikacja zawiera także informacje na temat salda przepływu, czyli bilansu przemieszczania się ludności we wszystkich 16 głównych jednostkach administracyjnych w 2007 roku. Dzięki temu można wyodrębnić miasta i regiony, w których liczba ludności zmniejsza się oraz te, w których liczba mieszkańców wzrasta. Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z opracowaniami na temat mobilności przestrzennej z danymi za 2006 oraz 2008 rok. Informacji o tym, jak kształtowała się mobilność przestrzenna w kraju począwszy od 1999 roku aż po najbardziej aktualne dane dostarcza opracowanie Mobilność przestrzenna Polaków w latach 1999-2008.

Na opracowanie składa się 6 tabel i 2 wykresy:
Tabela 1. Przepływy ludności w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców w roku 2007
Tabela 2. Napływ ludności do poszczególnych województw według płci w 2007 roku
Tabela 3. Odpływ ludności z poszczególnych województw według płci w 2007 roku
Tabela 4. Saldo przepływów ludności według województw i płci w 2007 roku
Tabela 5. Kierunki przepływów ludności według województw w 2007 roku
Tabela 6. Saldo przepływu ludności według wieku i województw w 2007 roku

Wykres 1. Miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców z największym dodatnim i ujemnym saldem przepływu ludności
Wykres 2. Saldo przepływu ludności według województw w 2007 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij