Artykuły

Biznes w Polsce w 2013 roku

23.06.2014
W Polsce corocznie wzrasta liczba podmiotów gospodarczych. Jakie województwo może pochwalić się największą liczbą firm? W których działach gospodarki funkcjonuje najwięcej przedsiębiorstw? Czy w ostatnich dwóch latach można zaobserwować w tym zakresie znaczące zmiany? Poniższe opracowanie powstało w oparciu o aktualne dane z krajowego rejestru REGON prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na opracowanie składa się 6 tabel i 3 wykresy:

Wykres 1. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2003-2013 (w tys.)
Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych według sektora własności w latach 2008-2013
Tabela 2. Liczba podmiotów gospodarczych według wielkości zatrudnienia
Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych województwach w 2012 i 2013 roku
Tabela 4. Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych w poszczególnych województwach w 2012 i 2013 roku
Tabela 5. Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w poszczególnych województwach w 2012 i 2013 roku
Wykres 2. Liczba nowopowstałych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2004-2013
Tabela 6. Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych rodzajach działalności
na koniec grudnia 2013 roku

Wykres 3. Procentowa zmiana liczby podmiotów gospodarczych między grudniem 2012 i grudniem 2013 roku według rodzaju działalności (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij