Artykuły

Zróżnicowanie rasowe na amerykańskim rynku pracy

21.02.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat sytuacji osób reprezentujących trzy główne rasy – białą, czarną i żółtą – w wieku powyżej 16 lat na amerykańskim rynku pracy. Materiał dostarcza informacji o liczbie ludności pracującej, bezrobotnej oraz nieaktywnej zawodowo czyli niepracującej i z różnych przyczyn niezainteresowanej podjęciem pracy w 2010 roku. Ponadto w opracowaniu uwzględniono takie miary rynku pracy jak: wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia oraz współczynnik aktywności zawodowej. Indeksy dotyczą lat 2006-2010 i są ujęte poprzez miary średnioroczne. Zaprezentowano również statystyki dotyczące średniego czasu poszukiwania zatrudnienia przez bezrobotnych Amerykanów różnych ras w 2010 roku. W opracowaniu wykorzystano dane amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (Bureau of Labour Statistics).

Na opracowanie składają się 3 wykresy i 2 tabele:

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej Amerykanów w zależności od rasy w latach 2006-2010 roku (%)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia Amerykanów w zależności od rasy w latach 2006-2010 roku (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród Amerykanów w zależności od rasy w latach 2006-2010 (%)

Tabela 1. Aktywność ekonomiczna Amerykanów w zależności od rasy w 2010 roku (tys.)
Tabela 2. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych Amerykanów w zależności od rasy w 2010 roku (w tygodniach)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij