Artykuły

„Zdrowy” jak Polak, czyli absencja chorobowa w Polsce

13.03.2009 Autor: Gabriela Jabłońska
Z roku na rok chorujemy coraz więcej, o czym świadczy liczba wypisywanych zwolnień lekarskich. W artykule przedstawiona została absencja chorobowa Polaków w 2007 i 2008 roku. Pierwsza część publikacji dostarcza ogólnych informacji na temat stanu zdrowia Polaków (m.in. samoocena zdrowia na tle innych krajów europejskich, roczna liczba dni absencji chorobowej czy średnia długość jednego zwolnienia). Odpowiednie tabele i wykresy informują czytelnika, jak na nieobecność w miejscu pracy spowodowaną chorobą wpływa wiek, płeć czy sektor gospodarki. W dalszej części publikacji poruszono kwestię kosztów wynikających z tytułu zwolnień lekarskich. Wskazano najczęściej deklarowane choroby oraz inne, aniżeli zdrowotne motywy przechodzenia na urlop chorobowy. „Lewe zwolnienia” to w ostatnich latach coraz popularniejsza forma ucieczki od pracy. Ich ograniczenie oznacza duże oszczędności zarówno dla państwa, jak i prywatnych pracodawców. W artykule przedstawiono liczbę zaświadczeń lekarskich, które w wyniku przeprowadzonej w 2008 roku kontroli ZUS okazały się bezzasadne lub nieprawidłowo wykorzystane przez pracowników.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij