Artykuły

Zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym w krajach europejskich w 2010 roku

09.06.2011
Opracowanie zawiera informacje o liczbie pracujących w przetwórstwie przemysłowym w 27 krajach Unii Europejskiej (UE-27). Statystyki zostały zaprezentowane w ujęciu kwartalnym i dotyczą 2010 roku. W zestawieniu znajdą Państwo informacje o liczbie zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym oraz o tym, jak zmieniał się ich udział w ogólnej liczbie pracujących. Na wykresie wyróżniono te kraje, w których pracujący w przetwórstwie przemysłowym stanowią największy odsetek wśród wszystkich zatrudnionych. Więcej informacji na temat pracujących w produkcji w Europie znajdą Państwo w opracowaniu Zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym w krajach europejskich w latach 2008-2009.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 1 wykres:

Tabela 1. Liczba pracujących w przetwórstwie przemysłowym w wybranych krajach europejskich
w okresie I-IV kwartał 2010 roku (tys.)

Tabela 2. Udział pracujących w przetwórstwie przemysłowym w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich
w okresie I-IV kwartał 2010 roku (%)


Wykres 1. Kraje europejskie z największym udziałem pracujących w przetwórstwie przemysłowym w ogólnej liczbie pracujących
w IV kwartale 2010 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij