Artykuły

Warunki pracy w Polsce w 2007 roku

22.07.2008 Autor: Gabriela Jabłońska
Warunki pracy w polskich przedsiębiorstwach stale się poprawiają. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz dostosowywanie norm do wymogów europejskich sprawia, że coraz mniej pracujących Polaków narażonych jest na wypadki przy pracy. Mimo to od 2000 roku liczba osób doznających urazów w pracy nie spada, a wręcz przeciwnie, z roku na rok jest coraz większa. W niniejszym artykule zamieszczono analizę warunków pracy w Polsce w latach 2005-2007. Większość danych została podana z uwzględnieniem podziału na poszczególne województwa. Wskaźnik zatrudnienia w warunkach zagrożenia (mierzony liczbą osób pracujących w ciężkich warunkach na 1 000 wszystkich zatrudnionych) kształtuje się odmiennie w zależności od sektora, sekcji PKD czy wykonywanego zawodu. W artykule zwrócono uwagę na czynniki wpływające na bezpieczeństwo wykonywanych czynności.

Drugą część publikacji poświęcono analizie konsekwencji pracy w szkodliwych warunkach. W wyniku podjęcia niewłaściwej decyzji lub awarii sprzętu dochodzi do mniej lub bardziej poważnych urazów. W artykule można przeczytać, ilu wypadkom rocznie ulegają Polacy w różnych województwach, jakie są tego główne przyczyny oraz w których grupach zawodów wypadków jest najwięcej. W tym przypadku analiza obejmuje głównie dane z lat 2005-2006. Inną konsekwencją pracy w warunkach zagrożenia są choroby zawodowe. W ostatniej części publikacji została zamieszczona charakterystyka tych chorób oraz częstotliwość ich występowania w poszczególnych regionach Polski.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij