Artykuły

Ludność w wieku produkcyjnym w krajach UE w 2010 roku

21.12.2011
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone ludności w wieku produkcyjnym, tj. 15-74 lata. Przedstawiono, ile takich osób zamieszkuje w 27 krajach Unii Europejskiej. Następnie zwrócono uwagę na podział ludności w wieku produkcyjnym ze względu na płeć. Dowiedzą się Państwo, jaki procent wszystkich osób w wieku 15-74 lata stanowią kobiety. Osobna część publikacji została poświęcona liczbie osób w wieku produkcyjnym posiadających dyplom wyższej uczelni. Przedstawiono także udział takich osób w ogólnej liczbie ludności w wieku 15-74 lata. Wszystkie statystyki zawarte w opracowaniu dotyczą 2010 roku.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Ludność w wieku 15-74 lata w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 roku (tys.)
Tabela 2. Ludność w wieku 15-74 lata według płci w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 roku (tys.)
Tabela 3. Ludność w wieku 15-74 lata z wyszczególnieniem osób z wyższym wykształceniem w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 roku (tys.)

Wykres 1. Struktura osób w wieku 15-74 lata w Unii Europejskiej w 2010 według kraju (%)
Wykres 2. Kobiety i mężczyźni w wieku 15-74 lata w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 roku (%)
Wykres 3. Udział osób z wyższym wykształceniem w całkowitej liczbie ludności w wieku 15-74 lata w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij