Artykuły

Ile pieniędzy wysyłają emigranci zarobkowi w UE?

26.12.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat pieniędzy przesyłanych przez emigrantów zarobkowych w krajach Unii Europejskiej do swoich ojczyzn. W pierwszej części publikacji zaprezentowano łączną wartość transferów dokonanych w latach 2006-2010, przedstawiono także ich strukturę (wewnątrz UE i poza UE). W drugiej części materiału przytoczono statystyki na temat wielkości transferów pieniężnych w poszczególnych krajach UE w latach 2008-2010. Wskazano również główne kierunki przesyłu w 2008 roku wraz z ich wartością.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Transfery emigrantów zarobkowych w krajach UE-27 łącznie oraz wewnątrz i poza UE w latach 2006-2010 (mld EUR)
Tabela 2. Transfery emigrantów zarobkowych w wybranych krajach UE-27 w latach 2008-2010 (mln EUR)
Tabela 3. Główne kierunki transferów pieniężnych emigrantów w wybranych krajach UE-27
oraz ich wartość w 2008 roku (mln EUR)


Wykres 1. Transfery emigrantów zarobkowych w krajach UE-27 w latach 2006-2010 (mld EUR)
Wykres 2. Transfery emigrantów zarobkowych według struktury w latach 2006-2010 (%)
Wykres 3. Kraje UE o największej wartości transferów pieniężnych emigrantów w latach 2008-2010 (mln EUR)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij